Puheenjohtajan terveiset 25.2.2020

25.2.2020

Opintojärjestöön voi liittyä myös henkilöjäseniä

Mikäli et ole huomannut, että TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön säännöt ovat uudistuneet.

Jäseneksi voi liittyä rekisteröityneiden yhdistysten lisäksi myös muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä henkilöjäsenet.
Säätiön / henkilöjäsenen jäsenmaksu on 20,00 euroa vuosi.

Liity jäseneksi

Käsittelemme täytetyt yhteystietoilmoitukset toimikunnan kokouksissa, ja jäseneksi hyväksymistieto ilmoitetaan erikseen liittyjälle.

Sääntöuudistus hyväksyttiin TSL:n Lahden Seudun opintojärjestön sääntömääräisessä edustajiston syyskokouksessa 2018, jonka Patentti -ja rekisterihallitus vahvisti yhdistysrekisteriin 22.1.2019.

3 §
Jäsenet

1. Opintojärjestön jäseneksi voi liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja paikalliset keskusjärjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä henkilöjäsenet.
2. Jäseneksi hyväksymisestä päättää toimikunta.
3. Mikäli toimikunta ei hyväksy hakijaa opintojärjestön jäseneksi, hakija voi saattaa asian opintojärjestön kokouksen ratkaistavaksi jättämällä tätä koskevan kirjallisen vaatimuksen toimikunnalle 30 päivän kuluessa hylkäämispäätöksestä tiedon saatuaan. 


Kokousedustajat

1. Jokainen näiden sääntöjen 3 §:ssä mainitulla opintojärjestön jäsenenä olevana yhdistyksellä on yksi (1) edustaja. Jokaisella edustajalla on opintojärjestön kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.
Jokainen opintojärjestön jäsenenä oleva säätiö ja muu jäsen, jolla ei ole jäseniä, voi lähettää opintojärjestön kokoukseen yhden varsinaisen edustajan, jolla on kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.
2. Henkilöjäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus.
3. Toimikunnan puheenjohtajalla ja muilla jäsenillä, toiminnantarkastajalla sekä opintojärjestön työntekijöillä sekä liiton edustajilla on opintojärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistyöterveisin

TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö ry.

Vesa Tuominen

puheenjohtaja

040 685 6633