Yhteistyö näkyväksi

17.2.2022

Päijäthämäläisissä yhdistyksissä tehdään valtavasti merkityksellistä työtä, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset antavat mm. vertaistukea erilaisista sairauksista kärsiville ja välittävät tietoa eri keinoista ennaltaehkäistä erilaisia vaivoja. Kulttuurialan yhdistykset pitävät huolta jäsentensä henkisestä pääomasta ja hyvinvoinnista. Urheiluseurat pitävät ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, liikkeessä, ja auttavat omalta osaltaan ehkäisemään syrjäytymistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kaikille yhdistyksille yhteistä on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdessä olemme enemmän.

Lue lisää