Yhdistyksemme voi yhtyä Opintokeskus Siviksen Sivistysideaan erityisesti digikansalaisuuden osalta

10.8.2023

Jotta järjestöt pystyvät sivistämään ihmisiä tulevaisuudessa, niiden tulisi toimia seuraavasti: Järjestöissä tulee olla muitakin tiloja sivistymiselle kuin koulutus. Sivistämisessä ja kouluttamisessa tulisi suosia vertaisopiskelun kaltaisia oppimistapoja, jotka sitouttavat jäsenet ja muut osalliset henkilökohtaisella tasolla sivistymiseen. Digikansalaisuus on tulevaisuudessa tärkeä järjestöllisen sivistymisen aihe.

Järjestöjen tulee 

  • laajentaa toimintaansa ja sivistymisen mahdollisuuksia uusille ihmisryhmille, etenkin heille, joita muu sivistyksellinen toiminta ei puhuttele.
  • elää edustamansa arvot toteen. Oikeudenmukaisuuden kaltaisten arvojen tulee näkyä niiden jokapäiväisessä toiminnassa, jotta jäsenet kokevat ne omakseen ja tulevat toiminnasta osallisiksi.
  • vaikuttamistyössään vaikuttaa aiempaa enemmän ihmisten ja yhteiskunnan arvoihin. Se vaatii näkyvyyttä julkisessa keskustelussa ja dialogin vaalimista.

Järjestöjen on tärkeää tehdä oikeita asioita oikeilla tavoilla. Jäsenet haluavat entistä enemmän, että toiminta on kestävällä pohjalla. Tästä tulee myös keskustella järjestöissä.

Järjestöjen sivistystehtävänä on myös luoda toivoa. Toivoa voidaan luoda mahdollistamalla tulevaisuusajattelun ja -taitojen opiskelua sekä vaalimalla avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta.

Järjestöjen tulee pysyä yhteisenä tilana, jossa kansalaiset voivat kokoontua yhdenvertaisina ratkomaan erilaisia ongelmia demokratian hengessä. Niiden on voitettava ihmisten luottamus aina uudelleen. Tähän ne kykenevät tarjoamalla luotettavaa tietoa, innostamalla ja kannustamalla ja vaalimalla ihmiskuvaa, joka korostaa yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja solidaarisuutta.

Lue koko artikkeli